Centralsjukhuset

Arbetsmiljön på akuten följs upp

Arbetsmiljöverket ska nu följa upp om situationen på akutmottagningen i Karlstad har blivit bättre.

I juni var verket på plats efter att huvudskyddsombudet hade larmat om att det är alldeles för trångt och svårt att transportera patienter på akutmottagningen.

Inspektörerna från Arbetsmiljöverket kommer i början av november för att kolla om några förbättringar har skett.