Kil

Brand i elskåp i Kil

Det brann tidigare i ett elskåp i Kil, alldeles i närheten av en bensinmack. Enligt polisen fanns det en viss risk för spridning till bensinstationen. Larmet kom strax efter halv elva, och strax efter elva uppgavs branden vara släckt. Polis fanns dock kvar för att bevaka området.