Pengar till biodigitalisering

Sex värmländska biografer ska digitaliseras Region Värmland har beslutat att bevilja 600 000 kronor för att medverka till finansieringen av digitaliseringen.

Inom några år kommer de flesta filmer att distribueras digitalt istället för på 35-millimetersfilm och biograferna på de mindre orterna måste ställa om till den nya tekniken för att kunna ha tillgång till ett aktuellt filmutbud, enligt regionrådet Tomas Riste.