Fler fall av multiresistenta bakterier

1:34 min

Antalet multiresistenta bakterier ökar. I Värmland upptäcktes förra året 30 fall med resistenta stafylokocker, i år har redan 40 fall upptäckts.

Resandet gör idag att det inte räcker med åtgärder inom landet för att bekämpa bakterierna.

– För att komma till rätta med det här så måste man sköta sig bättre på många håll i världen, bland annat Indien och Kina. Med en global acceptans för användandet av antibiotika som vi gör här i Sverige, skulle mycket vara vunnet, säger Olle Wik som är smittskyddsläkare för Värmland.

De bästa sättet att bli av med de multiresistenta bakterierna ,är konstigt nog, att vi får andra bakterier som konkurerar ut dem. Ett problem är att många människor kan vara bärare av de multiresistenta bakterierna utan att insjukna.

God hygien i vården samt att minska antibiotiktaanvändningen är det sätt som landstinget jobbar på för att begränsa bakterierna. Men trots detta ökar dödsfallen. Inom EU-området dör för närvarande minst 25 000 personer årligen på grund av bakterierna och även i Sverige finns dödsfallen.

– Det är olika utbrott på barnintensivavdelningar som tilldragit sig mest uppmärksamhet, bland annat i Västerås. Och det är problem med lokalhygienen som ligger bakom, säger Olle Wik.

– Landstinget i Värmland har nu gjort en satsning så inom ett till två år kommer vi att ha betydligt bättre lokaler. Fram till dess får vi jobba lite extra hårt med hygienen, fortsätter han.

Roy Malmborg
roy.malmborg@sverigesradio.se