karlskoga

Ny brandstation planeras i Karlskoga

Det finns planer på att bygga en ny brandstation för 67 miljoner kronor i Karlskoga. Den nuvarande brandstationen är 70 år gammal och är i så dåligt skick att en renovering inte rekommenderas.

Tjänstemännen i Karlskoga har nu tagit fram ett förslag om en ny brandstation som ska byggas på Boforsuddens sydvästra del.

Tanken är att Karlskoga kommun ska stå för den största delen av finansieringen. I oktober väntas kommunfullmäktige ta ställning till förslaget om en ny brandstation.