Arvika

Valstrulet ska aldrig upprepas

1:26 min

Som en direkt följd av röststrulet i fjol, startar Arvika kommun nu en utbildning inför nästa val. Syftet är att minska arbetsbelastningen för valarbetarna men också att så tidigt som möjligt komma igång med planeringen.

Som en direkteffekt av röststrulet i fjol, startar Arvika kommun nu en utbildning inför det kommande valet. Syftet är att minska arbetsbelastningen för valarbetarna men också att så tidigt som möjligt komma igång med planeringen.

– Det som hände vid förra valet får inte hända igen. En sådan katastrof får aldrig hända igen, säger Barbro Åström, ordförande i valnämnden i Arvika.

Barbro Åström har suttit i valnämnden sedan 2002, men var själv sjukskriven vid förra valet. Trots det minns hon tiden kring rösträkningen som turbulent. Och ett år efter valstrulet är frågan om de ogiltiga rösterna fortfarande högst aktuell för valnämnden i Arvika.

Då strulades drygt 50 poströster och förtidsröster bort, när de på ett felaktigt sätt lämnades in till Länsstyrelsen. För att försäkra sig om att samma fel inte upprepas, har kommunen i Arvika nu startat en utbildning som riktar sig till både politiker och tjänstemän. Fyra tillfällen är inplanerade och särskilda utbildningar kommer även att hållas för valförrättarna. Och inför valarbetet 2014 är vissa frågor viktigare än andra.

– Rollfördelningen är viktigt, men också planeringen och schemaläggningen.

Känner du någon oro inför det kommande valet?

– Nej, jag är inte orolig. Vi vet vad vi ska göra och det har vi vetat inför varje val. Det som hände förra valet får inte hända igen. Nu ska vi ha ordning och reda på våra handlingar, säger Åström.