SCB

Kraftigt ökat behov av äldreomsorg

Antalet åldringar över 80 år kommer att öka kraftigt i Värmlands kommuner och behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Enligt Statistiska centralbyån, SCB, kommer omsorgsbehovet att öka med 25 procent till år 2025, år 2040 med 40 procent.

I Kil och Hammarö kommer antalet äldre att öka att med över 50 procent redan det närmaste dryga decenniet. Den minsta tillväxten av de äldsta grupperna sker i Munkfors, där gruppen 80 år och äldre under samma tid väntas öka med 11 procent.

Enligt SCB kommer antalet svenskar över 80 år att öka kraftigt över hela landet vilket innebär stora utmaningar för äldreomsorgen .