Översvämningsrisk

Lägre vattennivåer i Värmland

Efter flera dagar med uppehållsväder har Fortum sedan i fredags successivt kunnat minska tappningen från dammarna i Byälven, Norsälven och Klarälven.

De närmaste dagarna blir det uppehållsväder vilket innebär att tappningen kan fortsätta att minska.

– Det sjunker sakta men säkert undan i sjöar och vattendrag norrut och i Norge. Vi kan inte påverka vädret, men SMHI:s prognoser för närmaste veckan ser lovande ut, äger Claes Kjörk, samordnare för vattenkraften inom Fortum

När vattenmagasinen är fulla, styr vädret helt och hållet om och hur mycket extra vatten som måste tappas förbi kraftverken. Både sensommaren och hösten har varit ovanligt nederbördsrika, vilket gjort att det de senaste veckorna inte funnits något utrymme kvar i många magasin.

Läget i Byälven: I Vaggeälven och Kölaälven kommer Fortum att kunna minska kraftigt på spillet genom utskovsluckor under dagen. Senare i veckan räknar mane med att kunna minska tappningen ytterligare från Jössefors, vilket tillsammans med uppehållsvädret bidrar till att nivån i Glavsfjorden sjunker snabbare.

Läget i Klarälven: I Höljes är all sidotappning nu stängd, allt vatten går genom turbinerna, vilket är normalt för årstiden. Vattenföringen i Klarälven kommer enligt Fortums prognoser att fortsätta att sjunka under hela veckan.