Kaninavelsföreningen

Beslut om djurförbud överklagas

2:36 min

Bo Paulsson, ordförande i Värmlands kaninavelsförening, har överklagat länstyrelsens beslut att förbjuda honom att ha hand om samt att skaffa djur.

Länstyrelsens beslut grundar sig på förelägganden som inte åtgärdats vid besök under tre år, 2008, 2009 och 2010, där anmärkningarna handlar om utrymme, vattentillgång, renlighet och otillräckligt med ljus.

De anmärkningar som länstyrelsen utfärdat är nu åtgärdade men länstyrelsen litar inte längre på Bo Paulsson.

Bo Paulsson ställer sig oförstående till länsstyrelsens beslut och han tänker nu överklaga beslutet.