Anmälningar mot poliser leder ingenstans

Hittills i år har över 4000 anmälningar kommit in mot poliser som misstänks för brott i Sverige. Men bara 56 av ärendena har lämnats vidare till åklagare för åtal. I Värmland har 78 anmälningar kommit in hittills i år, men inget har lett till åtal.

I Värmland har 78 anmälningar kommit in hittills i år, men inget har lett till åtal. Ett rattfylleri blev avgjort med strafföreläggande, alltså en form av dom utan rättegång.

Anmälningarna som kommer in rör bland annat påståenden om övervåld, skadad egendom, trafikolyckor, klagomål kring handräckningsuppdrag åt psykvården, missnöje med beslut i tillståndsfrågor eller hur till exempel en husrannsakan genomförts.

Förra året kom in 119 anmälningar in och året före det var siffran 128.

Kommissarie Tage Sohl vid Värmlandspolisen tycker det är mycket få ärenden i förhållande till hur många ingripanden som görs.

Björn Ericsson är överåklagare på riksenheten för polismål, och han menar att många anmälningar inte är värda att utreda.

Sen årsskiftet är det nya förutsättningar för hur polisen utreder brott inom kåren.

Regeringen ville skilja internutredningsverksamheten från den myndighet där poliserna i fråga är anställda, och det finns nu en separat polisutredningsenhet, organiserad under Rikspolisstyrelsen.

Men någon förändring när det gäller hur många poliser som lagförs har det inte blivit trots att många ärenden numera kan skrivas av tidigare, säger Björn Ericsson.)

STATISTIK:

För anmälningar mot poliser som gjorts i Västra Götaland och Halland så har 94 procent inte lett till något åtal hittills i år.

I riket har nära 99 procent av anmälningarna inte till lett något åtal i år. Skillnaden beror på att ett antal ärenden skrivs av redan innan de hamnat på någon utredningsort.