Läkemedel

Krav på större miljöhänsyn

1:29 min

Läkemedelsverket borde ta större miljöhänsyn när de rekommenderar läkemedel. Det anser Cecilia Laurell Wahlberg, chef på apoteket Örnen i Karlstad.

– Jag kan tycka att både Läkemedelsverket och TLV i större utsträckning skulle se på miljöaspekten när de rekommenderar läkemedel, säger Cecilia Laurell Wahlberg.

I nuläget tas bara hänsyn till medicinsk effekt och pris, men inte till den skada som läkemedlen kan ställa till med i naturen.

– Särskilt om två läkemedel är lika bra, då skulle man ju vilja att de hade miljöaspekten att väga in i sina beslut, säger Cecilia Laurell Wahlberg.

Apoteken har själva ett miljöansvar. De tar emot överblivna läkemedel från allmänheten.

– Vi skickar kartonger med återlämnade läkemedel varje dag till förbränning, säger Cecilia Laurell Wahlberg.

Trots det, är det bara fyra av tio som lämnar tillbaka sina överblivna mediciner. För att upplysa och uppmana allmänheten kring det här, kör man en informationskampanj denna vecka, något som man gör två gånger per år. Men än så länge har kampanjen inte nått alla ...

– Nej, det har jag aldrig hört tidigare, säger en Karlstabo.

– Vi brukar kasta läkemedlen eller så spara vi dem tills vi blir sjuka igen, säger en annan.

Så nu vill Cecilia Laurell Wahlberg att även Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, går in för att minska läkemedelsnvändandets negativa miljökonsekvenser.

- Jag tror inte att den aspekten är inblandad idag, säger hon.