Karlstads universitet

Studentkåren får allt fler medlemmar

1:22 min

Antalet medlemmar i Karlstads studentkår har ökat kraftigt. Under höstterminen 2010 valde 1 700 studenter att gå med i Karlstad Studentkår. Under pågående hösttermin ligger medlemsantalet redan på 2 800, en ökning med 65 procent.

I juli 2010 avskaffades kårobligatoriet, vilket innebar att det blev frivilligt för landets studenter att gå med i en studentkår. Drygt 12 500 studenter studerar vid universitetet i Karlstad.

– Det är glädjande att det går åt rätt håll, men ännu är vi inte nöjda, säger Susanna Göransdotter, ordförande för Karlstad Studentkår.

Under höstterminen 2010 landade det totala medlemsantalet på 1700 medlemmar, drygt 14 procent av det totala antalet studenter. Under pågående hösttermin ligger medlemsantalet på 2800 medlemmar, vilket innebär att drygt 22 procent av alla studenter vid Karlstads universitet gått med i Karlstad Studentkår.

Tydligare fokus Susanna Göransdotter menar att erfarenheter från föregående verksamhetsår, bättre planering, och tydligare fokus har lagt grunden för ökningen.

– Studentkåren har haft ett tydligare fokus under terminsstarten, dessutom har vi satsat på fler arenor för studenterna att komma till tals i frågor som rör dem, förklarar Susanna.