Karlstad

Brist på boendeplatser för dementa

Det råder akut brist på boendeplatser för dementa i Karlstads kommun. 50 personer står just nu i kö för att få en plats och vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att klara kravet på att erbjuda alla behövande plats inom tre månader.

För att minska kön föreslår vård- och omsorgsnämnden att fler platser skapas, bland annat genom att göra om korttidsplatser till gruppboendeplatser. Beslut fattas på onsdag.