Våra läkemedel drabbar fisken

1:32 min

Den största mängden läkemedelssubstanser i naturen kommer från de piller vi stoppar i oss. Det är alltså inte det som slängs som sätter djupast spår i naturen, utan det vi konsumerar. Det anser professor Christina Rudén, chef vid forskningsprogrammet Mistra pharma.

– Läkemedel är designade för att vara relativt stabila molekyler. De måste överleva vår mag- och tarmkanal till exempel, de får inte brytas ned innan de når sin målmolekyl i kroppen. Och det betyder att de i många fall överlever avloppsreningsverken, säger Christina Rudén.

De vatten i Värmland som är mest sårbara för läkemedelspåverkan är de mindre vattendragen som ligger intill vattenreningsverken.

I Klarälven där vattnet från Sjöstad reningsverk i Karlstad rinner ut, har man uppmätt små mängder läkemdelssubstaner. Men även om mängderna är pyttesmå i vattnet, kan dessa ansamlas i fisk.

– De simmar ju i vattnet och andas vattnet så att det passerar deras gälar hela tiden. Där kan det ske ett mer aktivt upptag, så koncentrationen i fisken blir mycket högre än koncentrationen i vattnet är.

Och även om det återstår mycket forskning på läkemedlens miljöpverkan, så menar Christina Rudén att medveten hos beslutsfattare hela tiden växer. Hennes forskningsprogram Mistra Pharma har precis fått 52 miljoner för studier om läkemedlens miljöpåverkan.