Nio av tio föredrar lagad mat till lunch

Nästan nio av tio anställda i Värmland, 86 procent, äter gärna lagad mat till lunch. Det visar en kartläggning från hälsoföretaget Previa. Kartläggningen visar att det är stora regionala skillnader i landet för anställdas lunchvanor.

I Skåne väljer nästan tre av tio anställda, 28 procent, bort lagad mat till förmån för en lättare lunch. I Västernorrland vill 95 procent ha varm mat mitt på dagen.

I landet som helhet vill 89 procent ha lagad mat till lunch.

– Att äta en ordentlig lunch minskar risken för blodsockerfall och sötsug under eftermiddagen. Dåliga matvanor och för lite fysisk aktivitet är en bidragande orsak till flera vanligt förekommande sjukdomar, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Previa har kartlagt hälsan hos 55 000 personer från 2008 till 2010. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt psykosocial status.