Kollektivtrafik

Region Värmland bildar ny myndighet

Landstingsstyrelsen föreslår att Region Värmland ska bilda den nya regionala kollektivtrafik-myndigheten. Förslaget ska nu skickas ut på remiss till länets sexton kommuner.

Bakgrunden till förändringarna är en ny lag som säger att landstinget ska ansvara för att en regional kollektivtrafikmyndighet bildas senast den första januari 2012. Om förslaget ska kunna genomföras krävs beslut i respektive kommuns fullmäktige, samt i landstingsfullmäktige, under november månad.

Det är en politisk arbetsgrupp bestående av landstingsråden Fredrik Larsson (M) och Ulric Andersson (S), samt regionråden Tomas Riste (S) och Catarina Segersten Larsson (M), som har utarbetat förslaget.

– Det är viktigt att vi kommer till beslut i frågan. Den kompromiss vi nu arbetat fram möjliggör att en värmländsk kollektivtrafikmyndighet kan vara på plats den första januari 2012. Något som den nya lagen om regionala kollektivtrafikmyndigheter förutsätter, säger Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande.

– Det här har varit en komplicerad fråga att lösa, och vi har sett det som avgörande att hitta en organisatorisk lösning som fungerar för såväl länets sexton kommuner, som för landstinget. Det här förslaget, som vi är överens om, tror jag kan ge värmlänningarna en väl fungerande kollektivtrafik, vilket hela tiden varit vårt gemensamma mål, säger Ulric Andersson (S), landstingsstyrelsens andre vice ordförande.