Västsahara

Representant för Polisario i Karlstad

1:36 min

I 36 år har Västsahara kämpat för självständighet från Marocko, som ockuperat landet sedan spanjorerna drog sig tillbaka 1975. Nu är läget kritiskt, säger Brahim Mojtar, skandinavisk representant för befrielserörelsen Polisario.

I går besökte han Karlstad för att berätta om situationen för gymnasieelever inbjuden av Karlstads bokcafé.

– Folket i Västsahara har väntat 20 år på att få rösta om självstyre. Det lovade FN då man bad Polisario att lägga ned sina vapen, men ingenting har hänt, säger Brahim Mojtar.

Konflikten är svårhanterlig eftersom det finns stora naturtillgångar i området, som exploateras av Marocko och EU, trots att det strider mot internationell rätt.

--FN och medlemsländerna måste sätta press på Marocko om man vill behålla sin trovärdighet, säger Brahim Mojtar.

Många västsaharier lever i flyktingläger, andra under ockupation med tortyr, fängslanden och försvinnanden som en del av vardagen. Fortfarande är människor fängslade efter protestaktionen förra året, där 35 000 Västsaharier bosatte sig i tält en tid.

Aktionen inspirerade till den arabiska våren, som bland annat spred sig till Tunisien och Egypten. Men i Västsahara kom våren av sig. Snart kommer Polisario besluta om man ska fortsätta med fredsprocessen, eller hitta andra lösningar och då är väpnad kamp inte utesluten. Brahim Mojtar känner trots allt tillförsikt inför att omvärlden till slut kommer att lyssna.