Landstinget

Ingen höjning av landstingsskatten

Landstingsstyrelsen beslutade i går att skatten ska bli oförändrad, 10,75 procent. Formellt beslut tas i Landstingsfullmäktige.