Reningsverk

Dyrt rena avloppsvattnet från medicinrester

1:27 min

De kommunala reningsverken skulle kunna bli mycket bättre på att rena avloppsvattnet från läkemedelssubstanser. Men det krävs dyra investeringar som höjer VA-taxan.

I dagsläget är reningsverken inte utvecklade för att rena vattnet från mediciner, så mycket går rätt igenom ut till våra vattendrag.

– Oxidering med ozon eller filterering med aktivt kol, har visat sig i en studie effektiva metoder att rena vattnet från läkemedelssubstaner, säger Jan Wilhelmsson, miljöingenjör med ansvar för Sjöstad reningsverk i Karlstad.

Och genom metoder som dessa skulle man kunna minska den mängd läkemedelssubstanser som rinner rakt ut i till exempel Klarälven med 95 procent. Fast det skulle bli dyrt.

– Man har räknat ut att det skulle höja vatten och avloppsavgiften med mellan 10 och 40 procent, beroende på vilken metod man väljer, säsger Jan Wilhelmsson.

Ett par värmlänningar som vi pratat med tyckte att det vore värt att investera i:

– Ska vi ha den här välfärden så får vi kanske ta undan de olämpligheter som vi kan.

- Ja, läkemedlen i naturen är väl farligt, så det är väl bra om vi gör det.

Men Jan Wilhelmsson vid Sjöstad reningsverk, menar att det vikigaste är att minska mängden läkemedel som kommer till reningsverken:

– Det absolut effektivaste sättet ändå, oavsett om vi har rening här, är att gå till källan. Att uppmana folk, okntrolera utsläpp och fasa ut farliga ämnen för ast minska tillförseln.

Till Sjöstad reningsverk kommer det i snitt in 25 miljoner liter vatten, per dygn.