Utökad yrkessjöfart i Vänern

1:28 min

Vänersjöfarten kommer att utökas genom Göta älv. Det har EU bestämt och nu har en utredning tillsatts för att se hur man skulle kunna förbättra möjligheterna för handelsfartyg att ta sig upp och ner i Göta älv till Vänern.

Studien som ska vara klar om ett drygt år utförs i samarbete med Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Sjöfartsverket och Trafikverket. Målet är att öka yrkessjöfarten till Vänern genom Göta älv, något som är fullt tänkbart, trots att slussarna i Göta älv måste bytas ut.