Karlstad

Bygger ut demensvården

Karlstads kommun har beslutat att inrätta fler demensboendeplatser för att minska kön. Det blir 22 platser på Resurscentrum och mellan fem och sju platser på Våxnäs servicehus.

Satsningen kostar omkring två miljoner. De nya verksamheterna ska starta den 1 november och drivas som ett projekt i två år.