Värmlänningar kan få bättre pendlingsmöjligheter

Järnvägsnätet mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn, den så kallade nordiska triangeln, finns fortfarande med i EU:s prioritering av angelägna järnvägsprojekt.

Det beslutet innebär att man nu kan förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Stockholm och Oslo, säger Lars Mejern Larsson från Karlstad, socialdemokratisk ledamot av riksdagens trafikutskott. Han säger också att det kommer att förstärka Värmlands roll som "Porten mot Norge".