Gruvön

Hektiska dagar på bruket

1:23 min

Idag börjar ett två veckor långt produktionsstopp vid Gruvöns bruk i Grums. Det kan innebära både en del störande ljud och lukt för dem som bor i närheten.

– Nu drar det igång. Våra mest hektiska tio dagar är nu när vi har stoppen. Då är det full fart, mycket folk och rörelse dygnet runt, säger Fredrik Turzik, platschef på bruket.

Under stoppen görs många revisioner och inspektioner av anläggningarna, därför behövs ett så långt uppehåll.

– Vi utför underhållsarbeten och investeringar. Det är mycket folk här och det tar lång tid.

Omkring 1000 personer har kallats in extra i och med underhållsstoppet, som kan innebära att en del gaser läcker ut ur anläggningen och orsakar en del lukt på samhället.

– Svavelgaser gör att det kan bli en doft, men hittills har det gått bra och vi gör allt för att minimera det, säger Fredrik Turzik.