MARIEBERGSSKOGEN

Naturrum ska byggas ut

Stadsbyggnadsnämnden har gett bygglov för en tillbyggnad som ska ge bättre möjligheter till information, tillfälliga utställningar samt utökade ytor för personalen.

Samtidigt ska bryggan ut mot vattnet breddas och förlängas.