Landstinget

Mindre medicin ska minska miljöskador

1:29 min

Landstinget vill minska läkemedelsanvändningen för att värna om miljön. Under hösten kommer en miljöhandlingsplan att tas i bruk, som har som mål att minska vår läkemedelskonsumtion.

Det handlar inte bara om våra egna inköp av mediciner, utan också om de läkemedel som upphandlas och köps in till sjukhusen.

– Där kommer vi nog att lägga mer vikt vid miljöpåverkan, om det är likvärdiga läkemedel, säger Gunilla Welander, ordförande i landstingets läkemedelskommitté.

Man kommer också att ställa krav på att de läkemedel som landstinget köper in är märkta med information om läkemedlets miljöpåverkan. En annan del av handlingsplanen är att minska förskrivningen av läkemedel som listats som speciellt skadliga för miljön. Listan uppdateras i takt med att kunskapen om läkemedlens miljöpåverkan växer. Men i nuläget handlar det framför allt om vissa typer av svårnedbrytbara antibiotika.

En annan del av Landstingets miljöarbete går ut på att minska den totala volymen av läkemedel som vi konsumerar.

– Vi har bland den högsta konsumtionen i Sverige. Vi bör begränsa användningen, särskilt av sömnmedel och lugnande som vi använder mycket av, säger Gunilla Welander.

Hon pekar också på att det är viktigt att gå igenom alla de läkemedel som skrivs ut till de äldsta patienterna.

– De kan ha väldigt mycket läkemedel, som de kanske inte behöver alla gånger, säger Gunilla Welander.