Sunne

Skötselområde för kronvilt bildat

Ett kronhjortsskötselområde har bildats mellan Mårbacka och Sunne för att förvalta kronhjortsstammen gemensamt över ett större område.

Detta sedan kronviltstammen ökat kraftigt i området den senaste tiden. Ett kronhjortskötselområde kan liknas vid ett älgskötselområde och kan därmed tillåta jakt när antalet djur överstiger ett visst antal.