Arvika

Kritik för behandlingen av mobbad elev

Arvika kommun får kritik av Skolinspektionen för att en högstadieskola inte gjort tillräckligt för stoppa mobbningen av en elev.

Flickan har varit utsatt för kränkande behandling och även handgripligt våld vid flera tillfällen i fyra år.

Skolinspektionen anser också att kommunen inte levt upp till kraven på att se till att alla får utbildning, den mobbade eleven har varit hemma från skolan under längre perioder.

Senast i januari ska rektorn på skolan ha vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna.