Kristinehamn

Cabby Caravan varslar 15 anställda

Husvagnstillverkaren Cabby Caravan i Kristinehamn varslade idag 15 kollektivanställda om uppsägning.

Orsaken är att orderingången varit lägre än väntat under det senaste kvartalet och enligt företagsledningen är varslet en följd av den allmänna konjunkturoron. Cabby Caravan kommer också att övergå från prognosstyrd till i huvudsak orderstyrd produktion.

Cabbys husvagnskunder önskar i ökad utsträckning mer flexibilitet och individuella lösningar, och det förändrade produktionssättet möjliggör ett ökat utbud av individuellt kundanpassade vagnar.

– Vi märker ett fortsatt stort intresse för Cabbys husvagnar, men den oroliga världsekonomin i år och särskilt under sommaren och hösten innebär helt naturligt att en del köpbeslut skjuts på framtiden, säger Hans Lindh, vd i Cabby Caravan AB.

Den intensifierade produktutveckling som Cabby arbetar med fortsätter enligt plan, liksom utbyggnaden av återförsäljarnätet, enligt ett presssmeddelande.