Värmlandstrafik

Gratis internet på nya tåg och bussar

Värmlandstrafik inför nu gratis internet ombord på företagets fyra nya trevagnars Reginatåg och fyra nya bussar. Tågen kommer i första hand att trafikera Värmlandsbanan och bussarna linje 500, Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga.

Värmlandstrafik var först bland länstrafikbolagen i landet att installera gratis internet ombord. I dag finns det möjlighet att koppla upp sig ombord på tågen samt på vissa mer trafikerade busslinjer (stomlinjerna 300, 500 och 700).

Företaget Oxyfi har sedan 2009 hjälpt Värmlandstrafik att sätta upp internetuppkopplingar till tåg och bussar.

– Internet ombord gör att fler kan utnyttja sin restid till både arbete och nöje. Sedan vi började mäta tillsammans med Oxyfi i februari 2010 har användandet av tjänsten stadigt ökat. Varje månad är det nu cirka två tusen personer som surfar ombord, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Johansson.

– Vi planerar att utöka detta. Så småningom hoppas vi få internetuppkoppling på fler stomlinjer i busstrafiken.