Torsby

Sjukhus upptäckte inte hjärnblödning

Trots två sjukhusbesök fick en medelålders man gå i flera dagar med en hjärnblödning och nu får sjukhuset i Torsby kritik av Socialstyrelsen.

Mannen sökte vid två tillfällen vård för bland annat svår huvudvärk och fick båda gångerna träffa en AT-läkare. Socialstyrelsen har utrett omhändertagandet och kritiserar nu sjukhuset för att det saknar riktlinjer för hur en AT-läkare ska hantera en patient som återkommer med förvärrade symptom. Socialstyrelsen pekar också på att en att en AT-läkare inte självständigt ska bedöma en remitterad patient.