Region Värmland

Många lediga jobb de kommande åren

De kommande två åren behöver företag och organisationer i Värmland att behöva nyrekrytera närmare 1 900 personer. Det visar en kartläggning som Region Värmland har gjort.

Sett till enskilda yrkesgrupper är rekryteringsbehovet störst vad gäller vård- och omsorgspersonal. Det finns även ett stort behov av ingenjörer och tekniker, köks- och restaurangbiträden, lärare på grundskolan samt maskinoperatörer.

– Att verka för att det finns rätt kompetens för de värmländska företagen och organisationerna är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna vi har att hantera i Värmland, säger regionrådet Tomas Riste (S).