Ambulansstrid kan vara över

Nu kan den segdragna tvisten om vem som ska ta över ambulansen i Arvika och Eda kommuner vara över. Bolaget Samariten Ambulans AB vann för andra gången avtalet.

Samariten skulle egentligen ha tagit över driften av ambulansstationen i Arvika och Eda redan första april i år. Men när upphandlingen var klar ansåg räddningstjänsten i Arvika att de hade tagit hänsyn till fler kostnader än vad bland annat Samariten gjort och därför var underlaget vid upphandlingen bristfälligt. Ärendet gick till Förvaltningsrätten som i sin tur gick på räddningstjänstens linje. Därför gjordes en ny upphandling som Samariten alltså vann igen.

Övriga anbudsgivare har nu tio dagar på sig att överklaga landstingets beslut.