Årjäng

Nya besparingar väntar efter underskott

Årjängs kommun beräknas gå back med 4,6 miljoner kronor i år. Det visar kommunens delårsbokslut.

Det är framförallt inom kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter som man överskridit budget.

Kommunalrådet Katarina Johannesson (C) säger att man nu måste vidta ett antal åtgärder för att få ekonomin i balans. Projekt som ännu inte påbörjats kommer att prövas hårt innan de sätts i verket och kommunen kommer att vara väldigt återhållsamma vid inköp.

--Personalkostnaderna är stora och med en mycket aktiv personalplanering och återhållsamhet med till exempel övertid kan kostnaderna hållas nere. Samtidigt som vi brottas med årets kostnader arbetar vi med budgeten för 2012 och försöker verkligen se var kommunens verksamhet kan effektiviseras och förbättras, säger Katarina Johannesson (C).