Mjölkfusion

Arla + Milko = sant

Konkurrensverket har nu godkänt sammanslagningen av mejeriföretagen Arla och Milko. Fusionen gäller från och med första november.

Det innebär att det även i framtiden kommer att produceras mjölk i stora delar av Sverige.

Konkurrensverket ställer som motkrav att Arla ska sälja vissa av Milkos varumärken och Milkos mejeri i Grådö i Dalarna.

– Det känns väldigt bra och vi accepterar motkraven och får genom sammanslagningen tillgång till mer mjölk och kan fortsätta utveckla den svenska mejerimarknaden, säger Christer Åberg, vd för Arla i ett pressmeddelande.

Grundprinciperna i sammanslagningen är att Milkos mjölkbönder blir medlemmar och ägare av Arla foods, med samma villkor som nuvarande Arlamedlemmar.

Milkobönderna får Arlas mjölkpris fr o m förste november, som blir formellt fusionsdatum, och Arla hämtar därefter mjölken hos alla som sökt inträde i Arla.

– Det här är ett oerhört glädjande och efterlängtat besked. Jag är myckewt lättad över att vi Milkobönder nu får mer betalt för mjölken redan från den förste november, säger Milkos ordförande Lars Reyier och tillägger att sammanslagningnen ger kraftigt förstärkt kassa på många Milkogårdar.