Kemikalieinspektionen

Leksaker innehåller bly och kadmium

Kemikalieinspektionen hotar att förbjuda en leksak som tillverkas av ett företag i Sunne. Det är en studsboll med blinkande ljus som innehåller otillåtna halter av bly och kadmium.


Totalt har Kemikalieinspektionen kontaktat fyra företag i landet som tillverkar mindre lämpliga leksaker. Myndigheten överväger också att anmäla företagen till miljöåklagare eftersom bly och kadmium har varit förbjudet i elektroniska produkter sedan 2006.