Karlstads universitet

Bo Edvardsson ny vicerektor

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och forskningsföreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, blir vicerektor vid Karlstads universitet.


När Åsa Bergenheim tillträder som rektor den 1 november inrättas även en ny funktion som vicerektor. Den nya vicerektorsfunktionen ska vara ett stöd för universitetets rektor i arbetet med näringslivssamverkan och innovationsstödjande arbete.

– Jätteroligt och en stor utmaning att bidra till fortsatt utveckling av Karlstads universitetet, säger Bo Edvardsson om sitt nya uppdrag.

– Som tillträdande rektor vill jag forma ett ledningsteam som kan möta alla de strategiska frågor och utmaningar som universitetet står inför, säger Åsa Bergenheim. 

– Jag tror att näringslivssamverkan och samverkan i allmänhet blir allt viktigare. Tillsammans med partners behöver vi i än större utsträckning än idag skapa projekt, forskningsprogram och utbildningar, säger Bo Edvardsson.