Allvarliga brister på lekland

1:28 min

När Konsumentverket gjorde en säkerhetskontroll av elva sk Lekland runtom i landet fann man allvarliga säkerhetsrisker på samtliga som man besökte.

Förutom att söka efter rent fysiska risker ville Konsumentverket även ta reda på vilka rutiner för säkerhetsarbetet som finns ute på anläggningarna, men även här fann man stora brister.