Stora Enso

Färre jobb vid Skoghalls bruk

0:46 min

Skogsindustrikoncernen Stora Enso flaggar för nya neddragningar i samband med sin bokslutsrapport. Underhållsverksamheten ska effektiviseras vilket väntas innebära en personalminskning med cirka 130 personer.

Neddragningen omfattar bruken i Skoghall, Hylte, Skutskär, Fors och Kvarnsveden, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Omstruktureringen i Sverige väntas minska Stora Ensos årliga kostnader med cirka 21 miljoner euro successivt från och med slutet av 2012.

Stora Enso planerar även att omstrukturera sin verksamhet inom journalpapper, vilket väntas leda till en personalminskning med upp till 110 personer i Frankrike, Finland och Tyskland. Dessa åtgärder väntas minska kostnaderna med cirka 48 miljoner euro, med full effekt från och med tredje kvartalet 2013.

Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 110,3 miljoner euro, motsvarande cirka 975 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 364,1 miljoner euro motsvarande period 2010.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 144,9 miljoner euro, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Omsättningen uppgick till 2 682 miljoner euro, jämfört med 2 685 miljoner euro ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:30 euro per aktie, jämfört med 0:25 euro per aktie i fjol.

Under första kvartalet 2012 väntas Stora Ensos försäljning och justerade rörelseresultat bli i linje med utfallet under fjärde kvartalet 2011, skriver bolaget i bokslutsrapporten. (TT)