Näringsliv

Allt fler nya företag i Karlstad

Förra året startades 644 nya företag i Karlstads kommun och andelen nystartade aktiebolag ökade med hela 40 procent jämfört med året före.

Bland jämförbara kommuner (kategorin större städer) är det bara Lund och Helsingborg som har fler nystartade företag än Karlstad. Det visar den nya Nyföretagarbarometern. 

– Det är glädjande att allt fler startar egna företag och ett bevis på att de satsningar vi gjort på bland annat Ung Företagsamhet har gett effekt, säger Peter Kullgren (KD), kommunalråd och ordförande i näringslivsrådet. 

– Det är särskilt roligt att andelen nystartade aktiebolag ökat så kraftigt eftersom de till största delen ägnar heltid åt företagandet och på det sättet skapar sin egen försörjning, säger Ulf Johansson, näringslivsdirektör.

Karlstads kommun har gjort flera medvetna satsningar på att öka företagandet genom bland annat Ung Företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum. Just nu fokuserar kommunens näringslivscentrum på gruppen unga under 35 år och hjälper till med stöd och nätverk för den som vill starta eget.