Region Värmland

Få arbetar med forskning och innovation

1:35 min

Värmland är sämre på nytänkande och uppfinningar än genomsnittet för landet. Det visar nya fakta från Region Värmland.

Andelen sysselsatta inom forskning och utvecklingsverksamhet är också låg jämfört med riket i övrigt. I Värmland arbetar 0,3 procent av de som har ett arbete med forskning och utvecklingsverksamhet medan andelen är 1,4 procent för hela landet. Bara Kalmar, Götaland och Jämtland är sämre än Värmland på det här området.

I ett så kallat innovationsindex som ska spegla de grundläggande förutsättningarna för innovation så ligger Värmland ungefär som majoriteten av länen men under genomsnittet för riket. Enligt Region Värmlands sammanställning är innovationer den viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt.

– Där Värmland idag har en utmaning är att kunna få ut nya produkter och tjänster på marknaden, säger Ann Otto omvärldsanalytiker på Region Värmland. Det här hämmar innovationen i Värmland.
 

– Det gäller att hitta riskkapital samt få någon som vill tillverka produkten som en innovatör tar fram, fortsätter Ann Otto.

Regionråden Tomas Riste och Catarina Segersten Larsson menar att det är ett långsiktigt arbete som krävs och att det behövs projekt som kan lyfta fram nya innovationer samt att det som idag finns kan bli ännu bättre.

– Region Värmland har projekt både med Almi och med handelskammaren där småföretagen ska fås att ta ett steg till från ett par anställda till kanske fyra fem, säger Tomas Riste.

– Klustren inom olika branscher, samarbetet med Karlstads Universitet, det är saker som kommer att ge resultat med tiden, anser  Catarina Segersten Larsson.