Sveriges Byggindustrier

Bygginvesteringar ökar

Bostadsinvesteringarna minskade förra året i Värmland till en historiskt låg nivå men i år kommer bygginvesteringarna att öka. Det visar en regional prognos från Sveriges Byggindustrier.

Det är främst i privata projekt som bygginvesteringarna ökar. De privata anläggningsinvesteringarna är i Värmland dubbelt så stora som de offentliga.

– Trots att bostadsbyggandet ökar i år är det från en låg nivå. Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och håller en hög planberedskap så att bostadsprojekt kan komma igång säger Lars Lundblad, chef Sveriges Byggindustrier Karlstad.

Lokalbyggandet minskar totalt sett i år och det är en negativ utveckling för de offentliga investeringarna medan de privata förblir oförändrade.

– Vi ska komma ihåg att lokalbyggandet minskar från en hög nivå. I år blir ett mellanår men vi har många projekt i "pipeline", byggande av kontor, affärshus och sjukhus är exempel. Det är positivt att privata aktörer satsar. Det handlar framför allt om stora industrianläggningar. På infrastruktursidan ser vi ett allt mer uppdämt behov att rusta upp vägar och järnvägar i länet, säger Lars Lundblad.