Få Lex Sarah anmälningar

Vårdpersonal för äldre och funktionshindrade saknar ofta kunskap och rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah, den lag som innebär att personalen ska anmäla missförhållanden inom socialtjänsten.

Det är länsstyrelsen som gjort oanmäld tillsyn ute i kommunerna eftersom antalet anmälningar minskade i Värmland förra året. Positivt, är enligt Länsstyrelsen är att den personal de mött säger att de inte skulle tveka inför att anmäla exempelvis en kollega om man skulle upptäcka brister och vanvård.