Alla borde få samma vård i livets slutskede

När det gäller vård i livets slutskede ser det olika ut i länet. I Arvika och Torsby saknas till exempel fasta sjukhusplatser för dessa patienter.

Överläkaren inom kirurgi och urologi vid Centralsjukhuset, Anders Carlstedt, vill därför bilda en arbetsgrupp med läkare som är intresserade av dessa frågor. Gruppen ska se över hur man i framtiden ska arbeta för att alla värmlänningar ska få samma möjligheter till vård i livets slutskede.Eftersom kirurgkliniken inte har några pengar, så undrar Anders Carlstedt om det finns projektmedel att få från landstingsnivån.