230 yrkesofficerare vid A9 i Kristinehamn kan komma att förlora sina jobb

1000 officerare kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Det beslutade i dag ÖB Håkan Syrén.
För A9 i Kristinehamn innebär det att cirka 230 anställda kan komma att sägas upp om de inte erbjuds andra jobb inom försvaret tack vare sin speciella kompetens.

Sedan tidigare är det klart att 2 500 civilanställda i landet ska tvingas lämna försvaret.

Beslutet innebär att uppsägning av yrkesofficerare i huvudsak begränsas till avvecklingsorter och att kadetter som nu studerar på yrkesofficersprogrammet erbjuds att fullfölja sin utbildning. De kommer dock inte att anställas som yrkesofficerare i samband med examen.

Samtliga yrkesofficerare, förutom dem med så kallad fullmakt, och civilanställda vid de utpekade avvecklingsenheterna kommer att sägas upp.