Kommunkritik om vindkraft gav resultat

Det var en miss från länsstyrelsen som gjorde att den sedan lång tid diskuterade vindkraftsatsningen på Gässlingegrunden utanför Skoghall inte fanns med på Energimyndighetens lista över högintressanta projekt.

Efter påtryckningar från Hammarö och Karlstads kommuner har Energimyndigheten nu lagt till Gässlingegrunden till de sex platser i Värmland som tidigare pekats ut. Värmlands Folkblad berättar att länsstyrelsen kom in mycket sent med sin sammanställning och att den egentligen bara bestod av en karta, uppenbarligen med brister.