Sprit och vin-försäljning minskar i Värmland

Systembolagets försäljning i Sverige fortsätter att minska. I oktober var minskningen 8,5 procent mätt i ren alkohol jämfört med samma månad 2003.

Spritförsäljningen minskade mest i Norrbotten, minus 29 procent och i Värmland, minus 20 procent. Även vinförsäljningen minskade kraftigt i Värmland och Dalarna. För årets tio första månader minskade försäljningen mätt i ren alkohol med 5,7 procent jämfört med motsvarande period 2003. Det är framför allt spritförsäljningen som minskar.