Landshövdingen vill ha tre myndigheter till Värmland

Länsstyrelsen föreslår att tre myndigheter flyttas till Värmland som kompensation för de jobb som försvinner i samband med de planerade försvarsnedskärninganra i länet.