Norska regeringen försöker rädda tågtrafik

Norska regeringen är betydligt mer aktiv än den svenska för att rädda den hotade tågtrafiken Stockholm-Oslo genom Värmland. Det framkom i P1:s lördagsintervju med den norske statsministern Kjell Magne Bondevik - en nedläggning är olycklig, sa han: