Hård kritik mot dåligt samarbete inom psykvården

Socialstyrelsen riktar kritik mot både landstinget och Karlstads kommun för brister i samarbetet - detta efter att ha granskat behandlingen av en svårt psykisk sjuk kvinna.

Kvinnan har hamnat mellan stolarna och ingen har tagit det fulla ansvaret för henne. Hon har fått bostad och hjälp av kommunen, men eftersom hon inte klarat att sköta sin ekonomi och betala sina räkningar, blev hon vräkt. När kvinnan blev allt sämre försökte man från kommunens sida få ett samarbete med landstinget, dock utan utan något gehör. Överläkaren som är patientansvarig menar att kvinnan skulle behöva psykiatrisk långvård, men den möjligheten försvann med psykiatrireformen. Han ville få svar från Socialstyrelsen på frågan vem som har behandlingsansvar när all behandling visat sig resultatlös. I sitt beslut säger Socialstyrelsen att frågor om övergripande behandlingsansvar och betalningsansvar ska inte avgöras av behandlare eller handläggare utan sådana principfrågor ska avgöras av de högst ansvariga, för att om möjligt få en ändring till stånd.Och det här fallet beskriver svårigheten att ge en person med svårartad psykossjukdom en behandling hon inte vill ta emot och där stödinsatserna är otillräckliga. Socialstyrelsen förutsätter nu att det blir en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting, men vill ha svar från landstinget om rutiner när det gäller tvångsvård, eftersom sådana beslut ska fattas utan dröjsmål. Den här kvinnan omhändertogs och först ett dygn senare fattades beslut om att det saknades grund för ett tvångsomhändertagande.