Bra avtal för Vårdförbundet

Vårdförbundets medlemmar i Värmland får ett bättre lönepåslag i år än i många andra landsting.

2,8 procent i genomsnitt får Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar, medan man i resten av landet fått nöja sig med mellan 2 och 2,5 procent.
- Men det jämnar ut sig i långa loppet- under de stora nedskäringsåren fick vi stå tillbaka i Värmland, säger Eva Strand, ordförande i Vårdförbundet Värmland. I kommunerna har vårdpersonalen fått ut ännu mer, mellan 2,5 och 4 procent i löneökning samt kortare arbetstider.